19:54 01 Tháng Sáu 2020
Thế giới

Tiễn đưa năm 2018

Những sự kiện chính trong năm qua theo đánh giá của Sputnik.