21:07 20 Tháng Chín 2021
Kinh doanh

Nga cung cấp cho thế giới những gì?

Thống kê mới nhất phản bác những khuôn mẫu định kiến cho rằng thứ hàng hóa độc nhất đủ sức cạnh tranh mà Nga mời chào các nước ngoài chỉ có thể là nguyên liệu thô. Đã có hơn phân nửa ngành xuất khẩu của Nga là những mặt hàng phi nguyên liệu, và như đang chờ đợi, tỷ lệ của những sản phẩm này sẽ chỉ gia tăng. Các nhà máy điện hạt nhân của Nga, máy bay, tàu thủy, sản phẩm của nền khoa học và chế tạo máy của LB Nga bây giờ có thể tìm thấy ở những góc khác nhau trên khắp hành tinh.