04:39 18 Tháng Sáu 2019

Chủ đề

Chính trị

Việt Nam và Biển Đông

Việt Nam đã đưa ra quần đảo Trường Sa các giàn phóng tên lửa. Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động này. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Việt Nam rút tên lửa ra khỏi các hòn đảo.