15:00 27 Tháng Chín 2020
Hoa Kỳ
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Xét nghiệm sẽ giúp xác định những người bị nhiễm bệnh, cũng như những người đã khỏi bệnh và phát triển kháng thể chống lây nhiễm bệnh.

Mục đích chính của xét nghiệm

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đã bắt đầu test xét nghiệm tìm kháng thể với coronavirus. Nghiên cứu này sẽ giúp xác định chính xác hơn số người nhiễm bệnh, bởi vì những người không có triệu chứng biểu hiện sẽ được tính đến, tờ Politico viết, có tham chiếu đến đại diện của trung tâm.

Cần lưu ý rằng ba nhóm người sẽ test kiểm tra. Trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, những người ở tâm  điểm lây lan bệnh và không bị nhiễm bệnh sẽ được kiểm tra, sau đó cư dân của các khu vực khác và một số nhóm dân cư sẽ được  xét nghiệm, đặc biệt là các bác sĩ.

Như ấn phẩm lưu ý, điều quan trọng trong nghiên cứu này là nó sẽ cho phép tính toán tỷ lệ phần trăm của quá trình bệnh không có triệu chứng.

Tại Nga, có kế hoạch đăng ký xét nghiệm tương tự vào ngày 15 tháng Tư. Trước hết, các bác sĩ sẽ được kiểm tra xét nghiệm này.