20:08 11 Tháng Tư 2021
Hoa Kỳ
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ tăng 5,7 triệu thùng mỗi tuần và lập kỷ lục lịch sử là 538,1 triệu thùng. Đây là nội dung các tài liệu được công bố vào ngày 10 tháng 6 trên trang web của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Kỷ lục dự trữ dầu của Hoa Kỳ

Kỷ lục lịch sử trước đó đã đạt được vào tháng 3 năm 2017. Khi đó có 535,5 triệu thùng nguyên liệu được lưu trữ trong các bể chứa dầu.

Công ty khai thác dầu mỏ ở Bahrain
© AP Photo / Hasan Jamali

Đồng thời, sản lượng khai thác dầu trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 6 đã giảm 100 nghìn thùng mỗi ngày và đạt mức 11,1 triệu thùng mỗi ngày. Trong bốn tuần qua, sản lượng khai thác hydrocarbon trung bình đạt 11,3 triệu thùng mỗi ngày.

Vào tháng 3, các nước OPEC và các nhà xuất khẩu dầu lớn khác gắn với tổ chức này đã thất bại trong việc đạt thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu. Các thỏa thuận về các điều kiện cập nhật chỉ đạt được vào ngày 12 tháng 4.

Vào ngày 7 tháng 6, các nước OPEC+ đã đồng ý về việc gia hạn giảm sản lượng dầu cho đến cuối tháng Bảy. Sau cuộc họp, người ta biết rằng Mexico sẽ không tham gia vào thỏa thuận OPEC+ kể từ tháng Bảy. Thiếu sự tham gia của Mexico, việc giảm sản lượng dầu sẽ là 9,6 triệu thùng.

Tiêu chí bắt buộc để kéo dài thỏa thuận là các quốc gia tụt hậu phải tuân thủ các điều kiện cơ bản của thỏa thuận.