05:14 02 Tháng Mười Hai 2020
Hoa Kỳ
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ có quyền buộc các cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống theo chỉ thị của các bang, chứ không theo ý của họ, theo quyết định đã được nhất trí của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Bầu cử ở Hoa Kỳ

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức theo hệ thống gồm hai giai đoạn - đầu tiên là cuộc bỏ phiếu phổ biến ở mỗi tiểu bang và người chiến thắng sẽ thuộc về tất cả các đại cử tri từ tiểu bang đó.

Các đại cử tri bang sau đó tập hợp tại Washington và xác nhận ý chí của cử tri bằng cách bỏ phiếu chính thức.

Trong quá khứ, đã có trường hợp các cử tri cá nhân bỏ phiếu chống lại quy tắc rằng tất cả các phiếu bầu từ một tiểu bang nhất định sẽ thuộc về người chiến thắng, nhưng điều này không bao giờ ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu. Hiến pháp Hoa Kỳ không rõ ràng cấm cử tri vi phạm ý chí của cử tri, nhưng một số bang có luật về nội dung liên quan.