08:00 24 Tháng Sáu 2021
Hoa Kỳ
URL rút ngắn
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 (91)
10
Theo dõi Sputnik trên

Moskva (Sputnik) - Hầu hết người Mỹ cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới sẽ không công bằng, theo kết quả thăm dò do NBC News và SurveyMonkey thực hiện.

Cuộc bầu cử không trung thực: Dự báo công dân Mỹ

Trong số hơn 44,6 nghìn người được hỏi, 55% nói rằng họ "không tin tưởng" hoặc "không tin tưởng chút nào" về tính trung thực của các cuộc bầu cử sắp tới. Đồng thời, 14% nói rằng họ "rất tin tưởng" vào tính trung thực của cuộc bầu cử tổng thống, trong khi 29% nói rằng họ "hơi tin."

Từ quan điểm đảng phái, 65% những người ủng hộ đảng Cộng hòa bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào tính công bằng của cuộc bầu cử, trong khi với đảng viên Dân chủ, con số này là 46%.

Cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện từ ngày 3-9 tháng 8, 44.601 người trưởng thành ở Mỹ đã được phỏng vấn. Sai số thống kê khảo sát là 1%.

Bầu cử tổng thống Mỹ

Cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức tại Mỹ vào tháng 11. Các ứng cử viên của cả hai đảng sẽ chính thức được xướng tên tại đại hội sắp tới vào tháng 8, nhưng hôm nay được biết rằng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ đại diện cho đảng Cộng hòa ứng cử tổng thống lần hai, còn ông Joe Biden ứng cử từ đảng Dân chủ.

Chủ đề:
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 (91)