03:15 10 Tháng Năm 2021
Hoa Kỳ
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

WASHINGTON (Sputnik) - Các thầy thuốc ủng hộ việc xuất viện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người bị mắc bệnh coronavirus, mặc dù ông vẫn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm, bác sĩ điều trị cho người đứng đầu nước Mỹ, ông Sean Conley cho biết.

"Mặc dù còn quá sớm để nói rằng nguy hiểm đã qua, nhưng cả đội (bác sĩ điều trị) và tôi đồng ý rằng tất cả những quan sát của chúng tôi, và quan trọng nhất là các chỉ số lâm sàng của ông ấy đều ủng hộ (quyết định) việc Tổng thống an toàn trở về nhà, nơi ông ấy sẽ nhận được sự chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới", - bác sĩ điều trị nói với các nhà báo.

Theo bác sĩ, trong 24 giờ qua tình trạng của Tổng thống "tiếp tục được cải thiện, trong 72 giờ qua ông không bị sốt".

"Ông ấy đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất viện (đối với bệnh nhân)", - bác sĩ Conley nói thêm.
“Tổng thống là một bệnh nhân tuyệt vời trong suốt thời gian ở đây. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với đội ngũ (bác sĩ)", - ông nói.
"Chúng tôi đã thảo luận điều gì là an toàn và điều gì hợp lý nên làm. Ông ấy (Trump) không bao giờ, không một lần nào ép buộc chúng tôi làm gì vượt ra ngoài phạm vi an toàn và hợp lý", - bác sĩ khẳng định.
Đọc thêm: