06:11 26 Tháng Một 2021
Hoa Kỳ
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao và cựu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton cho rằng chính quyền Mỹ nên bãi bỏ chế độ cử tri đoàn và bầu tổng thống theo số phiếu bầu cho ông, như thông lệ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

"Tôi cho rằng chúng ta nên bãi bỏ cử tri đoàn và bầu người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông làm tổng thống, giống như bất kỳ vị trí nào khác", bà Clinton viết trên Twitter.

Bà Hillary cho biết bà “tự hào bỏ phiếu ở New York” cho ứng cử viên tổng thống - phó chủ tịch đảng Dân chủ Joe Biden và Kamala Harris.

Hiện tại, Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ được bầu cùng nhau trong các cuộc bầu cử được tổ chức bốn năm một lần, và các cuộc bầu cử là gián tiếp và hai giai đoạn. Đầu tiên, cử tri ở mỗi bang bỏ phiếu theo một trong hai danh sách cử tri đoàn. Sau đó, tất cả các đại cử tri sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên cụ thể từ danh sách. Trong vòng bầu cử thứ hai, số lượng đại cử tri khác nhau bỏ phiếu từ các bang khác nhau.

Người chiến thắng có tất cả

Kết quả là, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ được tổ chức trên cơ sở tất cả những người thắng cuộc, vì ngay cả với đa số rất nhỏ về số lượng công dân bỏ phiếu, ứng cử viên tổng thống vẫn nhận được tất cả các đại cử tri từ một bang cụ thể. Kết quả là, ứng cử viên có ít phiếu bầu trong cả nước hơn đối thủ của mình có thể trở thành tổng thống. Điều này đã xảy ra bốn lần trong lịch sử Mỹ: vào các năm 1876, 1888, 2000 và 2016.