07:11 24 Tháng Hai 2018
Hà Nội+ 22°C
Matxcơva-12°C
  Cuộc nổi dậy ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 19 tháng 8 năm 1945

  Việt Nam: 71 năm Cách mạng tháng Tám

  © Ảnh: Public domain
  Việt Nam
  URL rút ngắn
  231

  MOSKVA (Sputnik) - Hôm nay, ngày 19 tháng Tám, Việt Nam kỷ niệm 71 năm cuộc Cách mạng tháng Tám.

  Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1945
  © AFP 2018/
  Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1945

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng dân chủ nhân dân lật đổ ách thống trị của đế quốc và xây dựng một chính phủ dân chủ của nhân dân. Cuộc cách mạng là kết quả phát triển của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, chống lại sự áp bức của thực dân Pháp từ những năm 50-80 thế kỷ XIX và sự chiếm đóng của đế quốc Nhật.

  Cuộc Cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, khắc phục nhiều vấn đề lớn và đạt được chiến thắng, tạo cơ hội cho đất nước ngày một phát triển.

  Nhân dịp này, Sputnik đã chọn lọc những hình ảnh tư liệu liên quan:

  • Ông Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ Hồ Chí Minh và lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, năm 1945
   Ông Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ Hồ Chí Minh và lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, năm 1945
   © AP Photo/
  • Cuộc nổi dậy ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 19 tháng 8 năm 1945
   Cuộc nổi dậy ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 19 tháng 8 năm 1945
   © Ảnh: Public domain
  • Chỉ huy người Nhật nộp kiếm đầu hàng, Sài Gòn, Việt Nam, năm 1945
   Chỉ huy người Nhật nộp kiếm đầu hàng, Sài Gòn, Việt Nam, năm 1945
   © AP Photo/
  • Cảnh sát quân sự Nhật Bản nộp kiếm đầu hàng ở Sài Gòn, Việt Nam, năm 1945
   Cảnh sát quân sự Nhật Bản nộp kiếm đầu hàng ở Sài Gòn, Việt Nam, năm 1945
   © AP Photo/
  • Sài Gòn, Việt Nam, năm 1945
   Sài Gòn, Việt Nam, năm 1945
   © AFP 2018/
  • Cựu Hoàng đế Bảo Đại ở Paris, năm 1948
   Cựu Hoàng đế Bảo Đại ở Paris, năm 1948
   © AFP 2018/ -
  • Các dồng chí chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1951
   Các dồng chí chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1951
   © AFP 2018/ VIETNAM NEWS AGENCY
  • Lễ cầu siêu tưởng niệm hai triệu người Việt Nam chết đói năm 1945, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Lễ cầu siêu tưởng niệm hai triệu người Việt Nam chết đói năm 1945, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
   © AFP 2018/
  • Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước gtrụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước gtrụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  1 / 9
  © AP Photo/
  Ông Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ Hồ Chí Minh và lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, năm 1945

   

  Từ khóa:
  Việt Nam
  Tiêu chuẩn cộng đồngThảo luận
  Bình luận trên FacebookBình luận trên Sputnik