05:15 28 Tháng Hai 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Chiều 18/9, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận việc xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân thuộc Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Phong Quang — nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Quốc Việt — Phó trưởng Ban chỉ đạo; Ông Nguyễn Thanh Hải — nguyên Chánh văn phòng Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Văn Út — Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo; bà Lê Thị Thu Hằng — nguyên kế toán trưởng; Bà Sơn Thị Quanh Ni — thủ quỹ, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cơ quan kiểm tra của Trung ương Đảng quyết định khai trừ đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Lê Thị Thu Hằng; cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út; khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni; đề nghị Ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang.

Trước đó, Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã thông báo nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (giai đoạn 2011-2016) và một số cá nhân.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ được cho đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để văn phòng, bộ phận nghiệp vụ tài chính, kế toán vi phạm các quy định liên quan; để ngoài sổ sách kế toán nguồn kinh phí vận động tài trợ số tiền trên một trăm tỷ đồng. Ông Nguyễn Phong Quang chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên.

Ông Quang được xác định đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong cho chủ trương và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, gồm ông Vũ Minh Hoàng và ông Nguyễn Tiến Khoa.

Ông Quang cũng đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên một trăm tỷ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ, gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước.

Ủy ban kiểm tra Trung ương còn nêu ông Quang vi phạm trong việc chuyển giao hơn hai nghìn m2 đất của cơ quan Ban chỉ đạo cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ; vi phạm quy định của Đảng trong việc tự nhận đề cử chức Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ; lấy danh nghĩa Ban chỉ đạo để vận động tài trợ cho Hội là không đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo…

Nguồn: Vnexpress

Tin bài liên quan:

Lời "bâng quơ" của ông Nguyễn Phong Quang
Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng: Phải kỷ luật ông Nguyễn Phong Quang
Việt Nam: Khai trừ Đảng ông Nguyễn Thanh Hải
Từ khóa:
sai phạm, kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Nguyễn Phong Quang, Tây Nam Bộ