04:43 24 Tháng Một 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Trước đó, ACV đề xuất phương án 07 - cách điệu lá cọ.

Về lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở, ACV báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định thứ tự ưu tiên lựa chọn phương án kiến trúc để doanh nghiệp này thực hiện đàm phán lựa chọn tư vấn lập thiết kế cơ sở cho nhà ga hành khách.

Ba phương án lựa chọn theo thứ tự gồm: Heerim Architects and Planners Co.Ltd, liên danh Japan Airport Consultans, Inc và Aéroports de Paris Ingénierie, liên danh CPG Consultans Pte.Ltd — Azusa Sekkei Co.Ltd —PAE Limited.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép thực hiện phương án phát hành hồ sơ mời thầu lập tư vấn báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 trong thời gian chờ đợi kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở.

Thiết kế LT - 04 sử dụng thân tre
© Ảnh : thanhnien
Thiết kế LT - 04 sử dụng thân tre

Trước đó, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, ACV cho biết, cả 3 phương án là LT 03 — cách điệu hoa sen; LT 04 — sử dụng thân tre và LT 07 — cách điệu lá cọ đều đáp ứng các tiêu chí thi tuyển, mang tính khả thi cao và có thể sử dụng trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) cho nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ACV đã tiến hành xây dựng dự toán đối với phần việc lập FS cho nhà ga hành khách và dự toán đã được Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra với giá trị là 4,52 triệu USD.

Chọn tư vấn kinh nghiệm, giá thầu thấp

Trước đó, qua các vòng sơ tuyển, việc lựa chọn đã nghiêng về phương án LT 03 — cách điệu hoa sen của đơn vị tư vấn Heerim Architects. Tuy nhiên, ACV cho biết, theo hồ sơ đề xuất tài chính nộp lên, tổng chi phí tư vấn thiết kế cơ sở Heerim (sau 3 lần đề xuất) là 6,5 triệu USD (giá trị sau thuế), cao hơn 1,44 lần so với giá trị dự toán được thẩm tra.

Với đơn vị tư vấn thiết kế phương án LT 04 — sử dụng thân tre là liên danh Japan Airport Consultans, Inc và Aéroports de Paris Ingénierie (JAC-ADPi), tổng chi phí tư vấn đề xuất là 3,88 triệu USD (sau thuế), bằng 0,86 lần giá trị dự toán được thẩm tra.

Thiết kế LT- 03 cách điệu hoa sen
© Ảnh : thanhnien
Thiết kế LT- 03 cách điệu hoa sen

Đơn vị tư vấn thiết kế phương án LT 07 — cách điệu lá cọ của liên danh CPG Consultans Pte.Ltd — Azusa Sekkei Co.Ltd — PAE Limited (CPG-Azusa-PAE) đề xuất chi phí tư vấn là 3,64 triệu USD (sau thuế) bằng 0,8 lần so với giá trị dự toán được thẩm tra.

Sau đó, đơn vị tư vấn Heerim đã đơn phương tự đề xuất lại chi phí thiết kế cơ sở nhà ga hành khách lần 4 với giá 3,61 triệu USD. Để đảm bảo công bằng và minh bạch, ACV đã yêu cầu các đơn vị tư vấn đề xuất lại chi phí.

Kết quả, Heerim đề xuất lại 3,4 triệu USD, liên danh JAC-ADPi đề xuất 3,61 triệu USD, liên danh CPG-Azusa-PAE đề xuất 2,99 triệu USD.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho rằng, đơn vị tư vấn Heerim dù có năng lực kinh nghiệm nhưng giá đề xuất vẫn cao hơn liên danh CPG-Azusa-PAE, nên không được lựa chọn. Ngoài ra, đơn vị này cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm và giá đề xuất thấp hơn là liên danh CPG Consultans Pte.Ltd — Azusa Sekkei Co.Ltd — PAE Limited là nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện thiết kế cơ sở nhà ga hành khách và phương án LT 07 sẽ được lựa chọn để sử dụng trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Nguồn: Thanhnien

 

Từ khóa:
sân bay Long Thành, Việt Nam