Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc- Nam vào năm 2019.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và tăng cường sự kết nối giữa các thành phố lớn trên trục Bắc — Nam bằng hệ thống giao thông vận tải tốc độ cao, an toàn, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, đến năm 2020, nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa trên trục Bắc — Nam.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến dưới 200 km/h), đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h trong tương lai, ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn trên trục Bắc — Nam theo khả năng huy động vốn.

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435 mm trên trục Bắc — Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h.

Dự kiến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình Chính phủ để xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2019.

Nguồn: phapluatxahoi

Tin bài liên quan:

Chính phủ Việt Nam thận trọng với dự án hàng trăm ngàn tỷ đường cao tốc Bắc – Nam
Từ khóa:
tàu cao tốc, Bộ Giao thông Vận tải, Việt Nam