04:02 24 Tháng Hai 2019
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

© Ảnh : N.Bắc
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0 0

Chiều 11.5, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Buổi chiều: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào văn bản các dự thảo văn kiện của Hội nghị.

Nguồn: LĐO

Từ khóa:
Việt Nam