22:04 16 Tháng Năm 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

Sáng 23.7, Chủ tịch nước Việt Nam đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin -Truyền thông với ông Trương Minh Tuấn.

Quyết định ghi rõ tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin — Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16.7.2018.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Trương Minh Tuấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nhiều người băn khoăn vì sao quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Trương Minh Tuấn lại do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành, mà không phải là do Thủ tướng quyết định?

Theo quy định tại khoản 3, điều 28, luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; trong thời gian Quốc hội không họp, trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn
Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn

Hiện tại, Quốc hội vừa kết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vào ngày 15.6 vừa qua, trong khi kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra vào tháng 10. Do đó,  có thể hiểu, việc Thủ tướng Chính phủ trình để Chủ tịch nước quyết định đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin — Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn là thực hiện theo trường hợp được quy định tại khoản 3, điều 28, luật Tổ chức Chính phủ 2015.

Ngoài ra, tại khoản 5, điều 28 luật Tổ chức Chính phủ cũng quy định, trong thời gian Quốc hội không họp, quyết định giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại các khoản 6, điều 28 luật Tổ chức Chính phủ 2015 cũng nêu rõ Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

Nguồn: Thanh Niên

Tin bài liên quan:

Ông Trương Minh Tuấn vừa bị Thủ tướng Việt Nam kỷ luật cảnh cáo
Việt Nam kỷ luật Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
Vụ MobiFone mua AVG: Vi phạm rất nghiêm trọng của ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn
Từ khóa:
Trương Minh Tuấn, Việt Nam