Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Theo VOV, Thủ tướng đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành do có những vi phạm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 823-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Tờ trình Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân và giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống Đại tá đối với ông Bùi Văn Thành.

Ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân
© Ảnh : VOV
Ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân

Tin bài liên quan:

Ai có thẩm quyền giáng cấp tướng Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân?
Bộ Chính trị cách chức tướng Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân
Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, vi phạm tội bảo vệ bí mật nhà nước VN
Từ khóa:
Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam