15:44 12 Tháng Năm 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… tỉnh Thanh Hóa đã tinh giản được 1.939 cán bộ, công chức, viên chức, tienphong cho biết.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 6/2012 đến nay, toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển 1.772 lượt cán bộ ở các cấp, các ngành. Hiện nay, có 22/27 huyện, thị xã, TP (chiếm 81,48%) đã bố trí một trong ba chức danh chủ chốt không phải là người địa phương. Đối với cấp xã, toàn tỉnh có 421/635 xã, phường, thị trấn (chiếm 66,29%) bố trí một trong ba chức danh không phải là người địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đến nay các huyện, thị xã, TP của tỉnh Thanh Hóa đã bố trí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Toàn tỉnh đã có 1.833/5.887 chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố.

Được biết, hiện nay các huyện, thị xã, TP của tỉnh Thanh Hóa đang xây dựng phương án sáp nhập văn phòng HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn với văn phòng đảng ủy cùng cấp; sáp nhập văn phòng HĐND, UBND cấp huyện với văn phòng huyện ủy; sáp nhập ủy ban MTTTQ cấp huyện với ban dân vận huyện ủy; sáp nhập phòng nội vụ huyện với ban tổ chức huyện ủy…

 

Tin bài liên quan:

Điều tra ông Nguyễn Thanh Hóa nhận 22 tỉ đồng tiền “bôi trơn”
Đoàn Bộ Tư pháp tri ân thương binh, bệnh binh tại tỉnh Thanh Hóa
Đột biến mới vụ tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa
Từ khóa:
cán bộ, Việt Nam, Thanh Hóa