Quốc kỳ Việt Nam

Chất lượng cán bộ và hoạt động hội được nâng cao

© Flickr/ Maurice Koop
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0 0

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền được 14.782 buổi cho 814.258 lượt cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, danviet cho biết.

Trong nhiệm 2013-2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 34.309 hội viên mới, nâng số hội viên toàn tỉnh lên 156.482, đạt 83% so với tổng số hộ nông nghiệp (đạt 92% so với Nghị quyết Đại hội VII đề ra). Hội viên sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp, năm 2013 có 75% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đến nay đạt 80%.

Theo thống kê của Hội ND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 1.414 chi hội, tăng 23 chi hội so với đầu nhiệm kỳ. Toàn tỉnh đã thành lập được 18 chi hội, 16 tổ hội nghề nghiệp, chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội cũng được nâng lên.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được các cấp Hội quan tâm. Trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cũng như uy tín, trách nhiệm của cán bộ Hội được nâng lên. Đến nay, đối với Hội Nông dân tỉnh có 3 cán bộ có trình độ thạc sĩ và 3 cán bộ đang theo học thạc sĩ, 100% cán bộ có trình độ đại học; 8 cán bộ có trình độ cao cấp chính trị; cấp huyện có 95% số cán bộ trình độ đại học, 80% số cán bộ cấp cơ sở có trình độ trung cấp chuyên môn và chính trị trở lên. Hàng năm, các cấp Hội trong tỉnh đều cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do T.Ư Hội NDVN tổ chức.

Tin bài liên quan:

Trung bình cứ 9 người dân nuôi 1 cán bộ nhà nước
Chủ tịch nước gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Sai phạm trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chỉ 10%?
Từ khóa:
cán bộ, Việt Nam