Hai cảnh sát cầm lá cờ Việt Nam tại cuộc duyệt binh kỷ niệm lần thứ 70 ngày Quốc khánh Việt Nam

Hôm nay, kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9

© AP Photo / Tran Van Minh
Việt Nam
URL rút ngắn
0 30

Hôm nay (2/9) là ngày kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo VTV.

Ngày 2/9/1945, trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. Ngày 2/9 — ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam — đã trở thành một ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Từ khóa:
Ngày Quốc Khánh Việt Nam, Việt Nam