10:08 26 Tháng Năm 2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn: Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Thống Nhất – TTXVN
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đi thẳng vào chủ đề, nêu rõ các giải pháp, gợi mở cho Chính phủ những ý tưởng, sáng kiến, cách làm để cả nước cùng nỗ lực, chung tay nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, báo Tiền phong cho biết.

Chiều 24/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ với các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước".

Phát biểu mở đầu chương trình thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm của đại biểu, đồng thời phát huy dân chủ cùng với việc điều hành khoa học, chặt chẽ của Đoàn Chủ tịch, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị — xã hội có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta, đang phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Thủ tướng mong muốn công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Theo Thủ tướng, năng lực cạnh tranh quốc gia là đề cập đến tổng hợp thể chế, chính sách và các nhân tố quyết định mức độ hiệu quả, tính năng suất của một quốc gia. Một nền kinh tế có năng suất, hiệu quả là nền kinh tế có năng lực sử dụng, khai thác tốt các nguồn lực có hạn.

"Năng lực cạnh tranh quốc gia là năng lực vận hành nền kinh tế có hiệu quả, với chi phí hợp lý nhất, mang lại kết quả thịnh vượng và bền vững tối đa nhất, với sự tham gia của mọi người, mọi ngành", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để buổi thảo luận thực sự đạt kết quả cao, Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đi thẳng vào chủ đề, nêu rõ các giải pháp, gợi mở cho Chính phủ những ý tưởng, sáng kiến, cách làm để cả nước cùng nỗ lực, chung tay nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

"Chính phủ cũng muốn lắng nghe ý kiến của đại biểu, có nhận xét gì về sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian qua; đồng thời có hiến kế gì để công tác điều hành, lãnh đạo của Chính phủ được tốt hơn trong thời gian tới", Thủ tướng nêu vấn đề.

Tin bài liên quan:

Chúc mừng Việt Nam: Tăng 5 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu
Từ khóa:
đối thủ cạnh tranh, Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc