02:22 17 Tháng Năm 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Ông đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác, nhất là được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến cứu nước và các giai đoạn xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc, nld cho biết.

(Infographic) - Những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
© Ảnh : nld
(Infographic) - Những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tin bài liên quan:

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười qua đời
Đến thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
Từ khóa:
Đỗ Mười, Việt Nam