23:25 25 Tháng Chín 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, số người được cấp sổ BHXH là 14,22 triệu người đạt 99,4% số người tham gia BHXH; đã bàn giao hơn 12,93 triệu sổ BHXH cho NLĐ, đạt 99,58% tổng số sổ BHXH phải bàn giao, baotintuc đưa tin.

Ngoài ra theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, số người được cấp sổ BHXH là 14,22 triệu người đạt 99,4% số người tham gia BHXH; đã bàn giao hơn 12,93 triệu sổ BHXH cho NLĐ, đạt 99,58% tổng số sổ BHXH phải bàn giao;

trong 9 tháng qua, BHXH Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý của Ngành.

Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2018, số người tham gia BHXH là 14,31 triệu người, trong đó, BHXH bắt buộc là 14,06 triệu người (đạt 95,5% kế hoạch năm), BHXH tự nguyện là 247.000 người (đạt 74,6%kế hoạch năm); 12 triệu người tham gia BH thất nghiệp (đạt 93,3%); 82,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,6% dân số (vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao). Theo đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 238.227 tỷ đồng đạt 72,2% kế hoạch năm; số nợ BHXH phải tính lãi là 6.457 tỷ đồng, chiếm 3,4% kế hoạch thu.

Toàn ngành BHXH cũng đã giải quyết cho 93.812 người hưởng BHXH hàng tháng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2017; 534.038người hưởng BHXH một lần, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2017; 7.311.377 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017; 412.473 người hưởngtrợ cấp thất nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017; 20.378 người hưởng chi phí hỗ trợ học nghề, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017; 131,4 triệu lượt người KCB BHYT.

Tin bài liên quan:

5 điều cần biết trước khi mua BHXH tự nguyện 2018
Trả sổ BHXH cho người lao động: Nhiều người sợ mất
Xuất hiện nhiều hình thức lách trốn đóng BHXH với lao động từ 1 – 3 tháng
Từ khóa:
Việt Nam, bảo hiểm, xã hội, thẻ BHYT