10:26 26 Tháng Chín 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Từ 0h00 ngày 1/4/2019, TP Hà Nội sẽ thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội, plo cho biết.

Đồng thời phân tích quá trình phát triển dân số, nhà ở trên phạm vi cả nước và TP, đáp ứng nhu cầu về thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế — xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược cũng như các kế hoạch giai đoạn 2021-2030…

Các nội dung sẽ được tiến hành điều tra có thông tin chung về dân số; tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động-việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quí IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quí II/2020.

Tin bài liên quan:

Liệu Việt Nam có thể tránh rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”?
Việt Nam giữa Mỹ và Trung Quốc
Hoa Kỳ không xóa được dấu tích chiến tranh trên đất Việt Nam
Từ khóa:
Việt Nam, kinh tế, xã hội