17:10 13 Tháng Tư 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Ngoài thảo luận về ngân sách Nhà nước, Quốc hội cho ý kiến đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020, Zing cho biết.

Sáng nay (29/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung liên quan đến ngân sách Nhà nước và đầu tư công. 

Cụ thể, Quốc hội sẽ thảo luận về kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính — ngân sách Nhà nước quốc gia 3 năm 2019-2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017.

Quốc hội cũng thảo luận về đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Sau khi các đại biểu Quốc hội cho ý kiến, một số thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Tin bài liên quan:

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: 'Dân có oan mới khiếu nại lên Chính phủ'
"Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt"
Ngân hàng Deutsche Bank gọi chính phủ Nga là “công ty” và dọa cắt đứt quan hệ
Từ khóa:
chính trị, ngân sách, Trung ương, Quốc hội Việt Nam, Chính phủ, Việt Nam