13:06 15 Tháng Năm 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã trúng cử trở thành tân Chủ tịch VFF khoá VIII với 100% số phiếu bầu, Lao Động đưa tin. .

Chiều 8.12, Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII đã bầu Thứ trưởng Bộ VHTTDL làm Chủ tịch với tỉ lệ tuyệt đối 100%.

Đại hội VFF khóa VIII tiếp tục áp dụng quy chế bầu cử theo luật FIFA đã áp dụng từ đại hội trước. Đó là bầu các chức danh chủ chốt trước khi bầu ủy viên BCH.

Cụ thể, Đại hội VFF khóa VIII sẽ bầu Chủ tịch đầu tiên, sau đó sẽ bầu 3 PCT (4 người trúng cử ở các vị trí chủ chốt nghiễm nhiên có ghế trong BCH). Riêng chức danh Tổng thư ký VFF do Chủ tịch chỉ định và BCH khóa mới thông qua.

VFF nhiệm kỳ VII có tổng số 66 thành viên. Tại Đại hội diễn ra sáng 8.12, VFF đã kết nạp thêm 5 thành viên là: LĐBĐ Bến Tre, CLB Phù Đổng, CLB Phố Hiến, CLB Hồng Lĩnh và CLB Kon Tum nâng tổng số thành viên lên 71.

Do 1 thành viên vắng mặt nên chỉ có 70 thành viên tham gia bầu cử. Theo đó, ở vòng bầu chức danh Chủ tịch VFF, có 2 phiếu không hợp lệ, 68 phiếu bầu hợp lệ và 100% đã bầu ông Lê Khánh hải giữ chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII.

Từ khóa:
VFF, Việt Nam