16:01 16 Tháng Sáu 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần gửi thư cổ vũ bộ đội ta vượt mọi khó khăn, gian khổ, không sợ hy sinh, tiến lên giành chiến thắng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một trong ba bức thư của Bác, theo nhandan.

Trước hết Bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh.

Toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sĩ ở toàn quốc đã quyết tâm tranh được thắng lợi lớn để chúc thọ Bác.

Bác quyết định khao các chú. Khao thế nào tùy theo điều kiện, nhưng nhất định khao.

Thế là Bác cháu ta cùng vui. Vui để cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới và để tranh thắng lợi mới.

Bác và Chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Các chú tán thành không? Bác dặn các chú một lần nữa:

Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm trọn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú.

Bác hôn các chú Bác

Hồ Chí Minh

Tin bài liên quan:

Nét độc đáo nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Đại tướng Lê Đức Anh - một trong những Tướng chỉ huy của Chiến dịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng quyết tâm xử tử hình một cán bộ tham nhũng
Từ khóa:
Chiến thắng, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ