• Thủ tướng Dmitry Medvedev và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Phòng hòa nhạc Zaryadye, dự lễ khai mạc Năm chéo hữu nghị Nga Việt 2019-2020
    06:11 25.05.2019

    Nga và Việt Nam hợp tác với nhau trên cơ sở bình đẳng

    Chuyến thăm của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Nga