12:46 17 Tháng Sáu 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tuyên bố rằng tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ này; là chỗ dựa vững chắc và là cầu nối giữa công nhân với Đảng và Nhà nước, theo tờ Người Lao động.

Xứng đáng là lực lượng tiên phong

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - điểm lại cách đây 90 năm, ngày 28-7-1929, tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón, TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ chính thức được thành lập, do lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu. Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào công nhân (CN) và hoạt động CĐ cách mạng Việt Nam, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào CN Việt Nam, là kết quả tất yếu của phong trào công vận đúng đắn và sự truyền bá lý luận CĐ cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Người đặt nền móng lý luận, tư tưởng và tổ chức cho CĐ Việt Nam.

"Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, CĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, luôn đồng hành với sự phát triển đất nước qua các thời kỳ; đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" - ông Bùi Văn Cường khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Tổng LĐLĐ Việt Nam
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Tổng LĐLĐ Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trải qua 90 năm hình thành và phát triển, CĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp CN, người lao động (NLĐ) và đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

"Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam luôn kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, vận động, tổ chức, hướng dẫn CN và NLĐ cả nước đi tiên phong trong lao động, sản xuất và đấu tranh cách mạng, kế thừa xứng đáng và làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng của dân tộc" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Gợi mở của Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng, to lớn của giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam.

Bối cảnh hiện nay đặt ra cho đất nước và tổ chức CĐ những thời cơ và thách thức mới. Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi CĐ Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn và truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời, phải khẳng định được vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào CN cả nước trong tình hình mới.

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị tổ chức CĐ hoàn thiện mô hình tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ ngang tầm nhiệm vụ. Bộ máy cần được thiết kế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở trong các thành phần kinh tế, nhất là ở các DN ngoài khu vực nhà nước, có đông CN.

Từ khóa:
Nguyễn Xuân Phúc