18:01 28 Tháng Bảy 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Bộ Chính trị vừa có kết luận về 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về kiểm tra, giám sát của Đảng, theo báo Pháp luật.

Bộ Chính trị vừa có kết luận về 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kết luận do ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 1-10 trên cơ sở kết quả tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đánh giá 10 năm qua.

Xử lý nhiều vụ phức tạp, nổi cộm, tạo niềm tin cho dân

Về kết quả kiểm tra, xử lý, kết luận cho hay những năm gần đây nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm, dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Kết quả này đã tạo dấu ấn và lan tỏa trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cùng với kết quả trên, Bộ Chính trị cũng đánh giá trong công tác kiểm tra, giám sát, “có nơi, có thời điểm” lãnh đạo chưa chủ động, thường xuyên, ráo riết, thiếu quyết liệt; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh.

“Kết quả kiểm tra chưa đều, có chuyển biến rõ ở cấp trung ương, các cấp khác chưa thật rõ nét”.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Ðảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cấp cơ sở đẩy mạnh quyết tâm hành động. Người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Công khai kết quả xử lý kỷ luật của cán bộ, đảng viên

Về giải pháp, ngoài các yêu cầu đã được nêu và vẫn còn giá trị trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa X năm 2007, kết luận lần này của Bộ Chính trị nhấn mạnh phải công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm. Cùng đó là gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện các nghị quyết của trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, chống chạy chức, chạy quyền, chạy khen thưởng; suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”.

Bộ Chính trị cũng lưu ý công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính.

Cùng đó là kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Tin bài liên quan:

Đảng và Bộ Chính trị quyết không dùng cán bộ tham nhũng, suy thoái tư tưởng
Bộ Chính trị Việt Nam sẽ siết chặt các dự án đầu tư nước ngoài?
Bộ Chính trị ban hành quy định cấm người thân quan chức can thiệp vào công tác cán bộ
Từ khóa:
Bộ Chính Trị VN