07:38 17 Tháng Sáu 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (92)
0 0
Theo dõi Sputnik trên

“Trường hợp đặc biệt” là một trong những nội dung quan trọng sẽ được xem xét, thống nhất tại Hội nghị Trung ương 15 để trình ra Đại hội Đảng XIII quyết định.

Ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa từ khóa VIII đến XI, vừa trao đổi với báo chí để làm rõ hơn bối cảnh lựa chọn lựa chọn “Trường hợp đặc biệt” và quy trình xem xét, lựa chọn cho Đại hội Đảng sắp tới.

Ông Kim chia sẻ:

"Quyết định cuối cùng về trường hợp đặc biệt là của Đại hội. Sau khi thảo luận tại Đại hội, việc lựa chọn sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín".

Theo quan điểm của ông Kim, truyền thống trong Đảng là luôn tìm người xứng đáng làm trụ cột. Đối với các trường hợp đặc biệt, việc lựa chọn xuất phát từ nhu cầu cần thiết mà Đảng phân công đồng chí nào đó tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo dù tuổi cao hơn so với quy định. Từ Đại hội XI đặt ra trường hợp đặc biệt là những người tuổi cao hơn quy định nhưng lại có năng lực, kinh nghiệm và sự từng trải, rất cần thiết giữ vị trí chủ chốt.

"Trường hợp đặc biệt" trong Bộ chính trị chỉ nên từ 1-2 người

Ông Kim thông tin thêm, trường hợp đặc biệt thì không có nhiều, như Đại hội khóa XII có một trường hợp đặc biệt của Bộ Chính trị và 3 trường hợp đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương. Đây đều là do sự cần thiết, do bối cảnh khách quan chứ không phải áp đặt hay bắt buộc. Khi nêu ví dụ về trường hợp đặc biệt của Bộ Chính trị là trên 65 tuổi, ngoài việc có bản lĩnh, có sức khỏe, tiêu chí chung của Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị là luôn sẵn sàng và tự nguyện.

Ngoài ra, Đại biểu quốc hội còn nhấn mạnh “Trường hợp đặc biệt” trong Bộ Chính trị nên là số ít, cụ thể là 1-2 người, bởi vì đã nhiều rồi thì không còn là đặc biệt nữa.Ông Kim cũng khẳng định lại đến giờ phút này, có thể thấy những trường hợp đặc biệt được Đại hội XII lựa chọn là rất đúng đắn, sáng suốt. Vì chọn đúng người và đúng việc nên họ đều phát huy rất tốt vai trò trên cương vị “trường hợp đặc biệt”.

Chủ đề:
Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (92)