20:41 02 Tháng Tám 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (92)
20
Theo dõi Sputnik trên

HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng nay ngày 01/02, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, 200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ ra mắt Đại hội.

Sau một tuần làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc vào sáng nay 01/02, đồng thời hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng
© Sputnik / Taras Ivanov
Các đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tại phiên bế mạc, đại hội nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện (nếu có). Tiếp đó, đại hội nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sáng hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng ra mắt đại hội tại phiên bế mạc.

Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Về công tác nhân sự, ngày 30/1, Đại hội Đảng XIII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII diễn ra sau đó một ngày, Trung ương đã bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Qua đó, Bộ Chính trị khoá mới gồm 18 ủy viên với 8 trường hợp tái cử và 10 người tham gia lần đầu. Cụ thể, Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư, còn Ban Bí thư Trung ương khóa XIII được bầu gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 uỷ viên và ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Những ngày làm việc trước đó, Đại hội đã dành thời gian thảo luận các văn kiện đại hội.

Chủ đề:
Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (92)