02:54 18 Tháng Năm 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng khóa XII đã chia sẻ những tình cảm chân thành, gửi gắm niềm tin vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sẽ tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Gặp mặt các nguyên ủy viên không tái cử khóa XIII

Sáng 27/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt thân mật các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự buổi gặp mặt.

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII, những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, đã từng giữ các chức vụ quan trọng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, là hạt nhân ở các ngành, lĩnh vực. Các nguyên lãnh đạo đã có nhiều đóng góp, cống hiến trong quá trình công tác và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và trân trọng cảm ơn công lao, sự đóng góp to lớn của các đồng chí đối với Đảng, nhân dân và đất nước.

Về những công việc đã làm gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, sau Đại hội, một số công việc đã được triển khai ngay. Cụ thể, Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ cho một số đồng chí; bàn, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đó, lọc ra những việc gì cần làm trước, việc gì cần làm sau, không “để trống quyền lực”. Đồng thời, xây dựng các chương trình tổng thể đến cuối năm, những việc lớn như kiện toàn các cơ quan Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, bầu cử Quốc hội, đề án tổng thể sắp xếp cán bộ.

Đại biểu dự buổi gặp mặt
© Ảnh : Phương Hoa - TTXVN
Đại biểu dự buổi gặp mặt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện”

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong nhiệm kỳ khóa XII, đặc biệt là năm 2020, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chia sẻ khó khăn, hoàn thành tốt Chương trình toàn khóa với 15 Hội nghị Trung ương, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Tại Đại hội XIII, 73 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII đã không tái cử khóa XIII.

“Dù tiếp tục công tác, hay sẽ nghỉ công tác, đây là lực lượng giàu bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn”, - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, ở cương vị và điều kiện mới, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp cho Đảng, nhân dân và đất nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII luôn trân trọng, lắng nghe, học tập kinh nghiệm và chủ động xin ý kiến của các nguyên lãnh đạo về những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước. Từ đó, kế thừa và phát huy hơn nữa những thành tựu, kinh nghiệm đã có, đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII đã chia sẻ những tình cảm chân thành, gửi gắm niềm tin vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sẽ tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ trong quá trình công tác, rèn luyện phấn đấu và trưởng thành; cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp của Đảng, củng cố và tăng cường đoàn kết trong Đảng.