16:06 24 Tháng Sáu 2021
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký văn bản gửi Bộ TN&MT và Bộ Nội vụ về đề án xây dựng Trung tâm Quốc tế về rác thải nhựa đại dương, trong đó nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đề nghị của Bộ TN&MT liên quan tới đề án nêu trên.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ rà soát số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian gần đây. Đồng thời, Bộ TN&MT cần rà soát việc phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị về quản lý rác thải nhựa đại dương, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp.

Các nội dung trên phải được báo cáo trực tiếp tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì trong thời gian tới.

Hiện nay, Bộ TN&MT có 5 tổng cục, gồm: Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo, Tổng cục Khí tượng thủy văn. Trong đó, Tổng cục Khí tượng thủy văn mới được thành lập vào tháng 3/2018 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Được biết, ngoài 5 tổng cục, Bộ TN&MT còn có 5 cục, 6 vụ, 4 văn phòng và Thanh tra Bộ, cùng với 15 đơn vị sự nghiệp và 3 doanh nghiệp trực thuộc.