05:33 03 Tháng Tám 2021
Hợp tác Nga-Việt
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Ngày 4 tháng 7 năm 2018, Công ty Cổ phần "Zarubezhneft" tổ chức cuộc họp Hội đồng liên doanh "Vietsovpetro" lần thứ 49.

Liên doanh Nga-Việt Vietsovpetro đã vượt kế hoạch sản xuất dầu mỏ và khí đốt nửa năm. Trong giai đoạn vừa qua đã khai thác được 1,8 triệu tấn dầu (100,7% kế hoạch), và 81,9 triệu m3 khí đốt tự nhiên từ mỏ "Dragon" so với kế hoạch 69,5 triệu m3 (thực hiện 117,8%);

Đồng thời cũng đã hoàn thành việc xây dựng bốn giếng thăm dò tại các mỏ "Bạch Hổ" và "Mèo Trắng".

Ngày 4 tháng 7 năm 2018, Công ty Cổ phần "Zarubezhneft" tổ chức cuộc họp Hội đồng liên doanh "Vietsovpetro" lần thứ 49.

Từ phía Nga có sự tham dự của người đứng đầu Công ty cổ phần "Zarubezhneft" Sergey Kudryashov, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga Anatoly Yanovsky, Vụ trưởng Vụ Quan hệ tài sản và tư nhân hóa Cơ quan Sở hữu liên bang Evgeny Stolyarov, cũng như các nhân viên của Công ty. Phía Việt Nam có Tổng giám đốc "Petrovietnam" Nguyễn Vũ Trường Sơn, cũng như lãnh đạo các vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương Việt Nam.

Từ khóa:
Liên bang Nga, Việt Nam, Vietsovpetro, Zarubezhneft, khai thác dầu