11:35 27 Tháng Chín 2021
Hợp tác Nga-Việt
URL rút ngắn
12
Theo dõi Sputnik trên

MOSKVA (Sputnik) - "Rosneft" đã rút khỏi vốn của công ty con "Rosneft Vietnam B.V.", nhà điều hành dự án sản xuất khí và condensate tại Việt Nam, cũng như các dự án thăm dò, công ty cho biết.

"Rosneft" sở hữu 100% cổ phần của công ty này, quyền định đoạt đã bị chấm dứt vào ngày 2/9.

Vào tháng 5, "Rosneft" thông báo rằng họ đã rút khỏi các dự án của Việt Nam ở Biển Đông, và công ty "Zarubezhneft" chịu trách nhiệm đăng ký tài sản. 

Các dự án của "Rosneft" tại Việt Nam

Tại Việt Nam, "Rosneft" đã tham gia vào dự án khai thác và sản xuất khí ngưng tụ quốc tế chung tại Lô 06.1 ("Rosneft Vietnam B.V." (nhà điều hành dự án) - 35%, ONGC - 45%, PVN - 20%). Khối chứa ba mỏ ngưng tụ khí - Lan Tai, Lan Đỏ và Phong Lan Dại ("Wild Orchid"), nằm ngoài khơi 370 km trong bồn trũng Nam Côn Sơn, độ sâu nước biển tại khu vực đạt 190 m.

Trữ lượng khí địa chất ban đầu tại các mỏ khoảng 69 tỷ mét khối. Sản lượng thực tế tại Lô 06.1 vào năm 2020 (100% của dự án) lên tới 3,2 tỷ mét khối khí.

Trong phạm vi công việc thăm dò tại Lô 06.1 vào năm 2019, công ty đã khoan giếng thăm dò đầu tiên tại cấu trúc PLD Clastic Center và chứng minh sự hiện diện của mỏ hydrocacbon sinh lợi.

Đọc thêm: PVN bổ nhiệm 2 Phó Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2

Từ khóa:
Rosneft, Zarubezhneft, Việt Nam, dầu mỏ, Biển Đông