25 tháng sáu 2013, 12:18

Diễn tập quân sự Nga-Trung Quốc ở Vladivostok

Diễn tập quân sự Nga-Trung Quốc ở Vladivostok

Cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quố

Cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc "Phối hợp biển - 2013" được dự kiến tổ chức từ ngày 5 đến ngày 12 tháng Bảy trên vịnh Peter Đại đế và khu vực cảng Vladivostok, - theo trang web cơ quan liên bang Ban quản lý cảng biển vùng Primorsky.

Cơ quan liên bang đã tổ chức cuộc họp có sự tham dự của đại diện quân sự Nga, Trung Quốc và cộng đồng kinh doanh hàng hải Primorye.

Các bên ký giao thức chung ấn định nơi đậu của tàu hải quân Trung Quốc trong cảng biển Vladivostok vào thời gian cuộc tập trận.

  •  
    và chia sẻ đến