2 tháng chín 2013, 03:05

Biểu tình diễn ra tại Washington và London

Biểu tình diễn ra tại Washington và London

Những người phản đối hoạt động quân sự tại Syria đã tập trung trước tòa Nhà Trắng ở Washington.

Những người phản đối hoạt động quân sự tại Syria đã tập trung trước tòa Nhà Trắng ở Washington. Tham gia hoạt động có vài trăm người. Họ cầm biểu ngữ và áp phích, hô khẩu hiệu "Không có chiến tranh!" và "Obama, không can thiệp vào Syria!". Những người biểu tình nói rằng bất chấp điều gì xảy ra, Hoa Kỳ vẫn không có quyền tiến hành một cuộc chiến ở Syria.

Sự kiện mít tinh cũng được thực hiện tại thủ đô Anh. Mọi người tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, nơi đã ra quyết định tạm hoãn việc tham gia các vấn đề Syria. Biểu ngữ và khẩu hiệu của họ trước hết là dành cho chính phủ Mỹ.

  •  
    và chia sẻ đến