28 tháng hai 2014, 08:57

Tình hình ở Crimea và phiên họp Rada – những sự kiện chính trị nổi bật của Ukraine hôm nay

Tình hình ở Crimea và phiên họp Rada – những sự kiện chính trị nổi bật của Ukraine hôm nay

Trong một phiên họp bất thường ngày

Trong một phiên họp bất thường ngày hôm qua, nghị viện Crimea đã biểu quyết bất tín nhiệm và chấm dứt hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa tự trị Crimea. Theo như chờ đợi, chính phủ mới của Crimea có thể bắt đầu được thành lập hôm nay. Ngoài ra, phiên họp đã thông qua nghị quyết tổ chức và tiến hành trưng cầu ý dân về cải thiện qui chế và quyền hạn của Cộng hòa tự trị Crimea. Cuộc trưng cầu được dự kiến vào tháng 25 tháng 5 với đề tài: " Cộng hòa tự trị Crimea có tính độc lập nhà nước và tham gia thành phần Ukraine trên cơ sở các điều ước và thỏa thuận."

Vào lúc 14:00 (theo giờ Matxcova), Verkhovna Rada sẽ bắt đầu phiên họp toàn thể. Trước đó, Rada đã thông qua biểu quyết bổ nhiệm ông Arseny Yatsenyuk vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông là người nhận sự hỗ trợ của liên minh đa số "Sự lựa chọn châu Âu" được tái lập. Thành phần Nội các cũng được thông qua.

Theo dự kiến, tại một cuộc họp báo lúc 12:00 trưa ở Ngân hàng Quốc gia, Thủ tướng Yatsenyuk và lãnh đạo mới Ngân hàng Quốc gia Ukraine Stepan Kubiv sẽ nói chi tiết về tình hình nền kinh tế đất nước.

  •  
    và chia sẻ đến