2 tháng ba 2015, 08:49

Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên làm Nhật Bản lo sợ thực sự

Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên làm Nhật Bản lo sợ thực sự

Nhật Bản lên tiếng phản đối mạnh mẽ Bắc Triều Tiên liên quan đến vụ phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng Biển Nhật Bản ngày hôm nay.

Chính phủ đất nước tuyên bố điều này và gọi vụ phóng là vấn đề nghiêm trọng trong việc bảo đảm an ninh giao thông hàng hải và hàng không trong khu vực.

Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ đạo tất cả các ban ngành có liên quan thu thập tất cả thông tin cần thiết về vụ phóng tên lửa mới nhất này của Bắc Triều Tiên, phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này với Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay và giao thông đường biển cũng như cung cấp kịp thời cho người dân đất nước mọi thông tin cần thiết và chính xác về vấn đề này, theo TASS.

Tin về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên vào vùng biển Nhật Bản trước đó đã được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, chính phủ Nhật Bản sau đó cũng đã xác nhận thông tin này.

 

  •  
    và chia sẻ đến