14:12 05 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Theo bạn trang nào trong lịch sử nước Mỹ là đáng xấu hổ nhất?

 • Diệt chủng người da đỏ
  9.0% (15)
 • Chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc
  3.0% (5)
 • Ném bom nguyên tử hủy diệt Hiroshima và Nagasaki
  12.7% (21)
 • Chiến tranh Việt Nam
  40.4% (67)
 • Sử dụng dioxin chống dân thường ở Việt Nam
  27.7% (46)
 • Oanh tạc Serbia
  0.6% (1)
 • Mùa xuân Ả Rập
  0.6% (1)
 • Cuộc chiến ở Afghanistan
  0% (0)
 • Cuộc chiến ở Iraq
  3.6% (6)
 • Cuộc chiến ở Syria
  2.4% (4)
Bình chọn: 15