15:06 18 Tháng Hai 2019
Bình chọn

Theo bạn trang nào trong lịch sử nước Mỹ là đáng xấu hổ nhất?

 • Diệt chủng người da đỏ
  8.6% (14)
 • Chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc
  3.1% (5)
 • Ném bom nguyên tử hủy diệt Hiroshima và Nagasaki
  12.9% (21)
 • Chiến tranh Việt Nam
  41.0% (67)
 • Sử dụng dioxin chống dân thường ở Việt Nam
  27.6% (45)
 • Oanh tạc Serbia
  0.6% (1)
 • Mùa xuân Ả Rập
  0.6% (1)
 • Cuộc chiến ở Afghanistan
  0% (0)
 • Cuộc chiến ở Iraq
  3.1% (5)
 • Cuộc chiến ở Syria
  2.5% (4)
Bình chọn: 12