15:55 18 Tháng Hai 2019
Bình chọn

Bạn có cho rằng Việt Nam rất phù hợp để tổ chức chặng đua Công thức 1 vào năm 2020?

  • 47.9% (23)
  • Không
    50.0% (24)
  • Tôi không biết
    2.1% (1)
Bình chọn: 49