15:31 05 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Bạn có cho rằng Việt Nam rất phù hợp để tổ chức chặng đua Công thức 1 vào năm 2020?

  • 48.0% (24)
  • Không
    50.0% (25)
  • Tôi không biết
    2.0% (1)
Bình chọn: 51