15:04 05 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Bạn đánh giá như thế nào về kết quả Kỳ họp thứ sáu của Quốc hội?

  • Tích cực
    40.5% (17)
  • Chưa phản ánh đầy đủ
    40.5% (17)
  • Chưa xác định
    19.0% (8)
Bình chọn: 42