Bình chọn

Bạn muốn du lịch nghỉ lễ ở đâu?

 • Ở Việt Nam
  38.1% (24)
 • Thăm châu Á
  9.5% (6)
 • Thăm châu Âu
  28.6% (18)
 • Đi Mỹ một chuyến
  15.9% (10)
 • Phương án khác
  7.9% (5)
Bình chọn: 63