01:38 10 Tháng Tám 2020
Bình chọn

Bạn muốn du lịch nghỉ lễ ở đâu?

 • Ở Việt Nam
  36.9% (24)
 • Thăm châu Á
  9.2% (6)
 • Thăm châu Âu
  30.8% (20)
 • Đi Mỹ một chuyến
  15.4% (10)
 • Phương án khác
  7.7% (5)
Bình chọn: 65