05:13 17 Tháng Hai 2020
Bình chọn

Bạn muốn du lịch nghỉ lễ ở đâu?

 • Ở Việt Nam
  37.5% (24)
 • Thăm châu Á
  9.4% (6)
 • Thăm châu Âu
  29.7% (19)
 • Đi Mỹ một chuyến
  15.6% (10)
 • Phương án khác
  7.8% (5)
Bình chọn: 64