15:29 05 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Theo bạn: Đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 có cần thiết với Việt Nam hay không?

  • 67.3% (70)
  • Không
    26.9% (28)
  • Không quan tâm chủ đề này
    5.8% (6)
Bình chọn: 104