03:55 19 Tháng Hai 2019
Bình chọn

Theo bạn Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Kim lần hai ở Hà Nội có tạo được đột phá trong quan hệ Mỹ-Triều?

  • 77.0% (141)
  • Không
    19.7% (36)
  • Không quan tâm chủ đề này
    3.3% (6)
Bình chọn: 183