06:20 24 Tháng Một 2020
Bình chọn

Theo bạn Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Kim lần hai ở Hà Nội có tạo được đột phá trong quan hệ Mỹ-Triều?

  • 75.7% (190)
  • Không
    20.7% (52)
  • Không quan tâm chủ đề này
    3.6% (9)
Bình chọn: 251