06:24 03 Tháng Mười Hai 2020
Bình chọn

Theo bạn Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Kim lần hai ở Hà Nội có tạo được đột phá trong quan hệ Mỹ-Triều?

  • 73.9% (190)
  • Không
    22.2% (57)
  • Không quan tâm chủ đề này
    3.9% (10)
Bình chọn: 257