03:50 07 Tháng Sáu 2020
Bình chọn

Hà Nội dự kiến cấm xe máy khu vực trung tâm, theo bạn đề xuất này có hợp lý hay không?

  • 31.6% (68)
  • Không
    60.5% (130)
  • Tôi không quan tâm chủ đề này
    7.9% (17)
Bình chọn: 215