12:19 23 Tháng Một 2021
Bình chọn

Hà Nội dự kiến cấm xe máy khu vực trung tâm, theo bạn đề xuất này có hợp lý hay không?

  • 31.9% (69)
  • Không
    60.2% (130)
  • Tôi không quan tâm chủ đề này
    7.9% (17)
Bình chọn: 216