18:19 29 Tháng Một 2020
Bình chọn

Hà Nội dự kiến cấm xe máy khu vực trung tâm, theo bạn đề xuất này có hợp lý hay không?

  • 31.0% (66)
  • Không
    61.0% (130)
  • Tôi không quan tâm chủ đề này
    8.0% (17)
Bình chọn: 213