Widgets Magazine
00:20 20 Tháng Mười 2019
Bình chọn

Hà Nội dự kiến cấm xe máy khu vực trung tâm, theo bạn đề xuất này có hợp lý hay không?

  • 30.8% (65)
  • Không
    61.1% (129)
  • Tôi không quan tâm chủ đề này
    8.1% (17)
Bình chọn: 211