Widgets Magazine
Bình chọn

Theo bạn, có cần tiêu chuẩn đối với nước mắm?

  • Có, để đảm bảo độ an toàn của sản phẩm
    50.0% (27)
  • Không, quy định này gây hại đến nước mắm truyền thống
    42.6% (23)
  • Không quan tâm chủ đề này
    7.4% (4)
Bình chọn: 54