14:15 06 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Theo bạn, có cần tiêu chuẩn đối với nước mắm?

  • Có, để đảm bảo độ an toàn của sản phẩm
    50.9% (29)
  • Không, quy định này gây hại đến nước mắm truyền thống
    42.1% (24)
  • Không quan tâm chủ đề này
    7.0% (4)
Bình chọn: 57