07:12 07 Tháng Mười Hai 2019
Bình chọn

Theo bạn, có cần tiêu chuẩn đối với nước mắm?

  • Có, để đảm bảo độ an toàn của sản phẩm
    50.0% (28)
  • Không, quy định này gây hại đến nước mắm truyền thống
    42.9% (24)
  • Không quan tâm chủ đề này
    7.1% (4)
Bình chọn: 56