Widgets Magazine
02:19 26 Tháng Tám 2019
Bình chọn

Theo bạn, có cần tiêu chuẩn đối với nước mắm?

  • Có, để đảm bảo độ an toàn của sản phẩm
    49.1% (26)
  • Không, quy định này gây hại đến nước mắm truyền thống
    43.4% (23)
  • Không quan tâm chủ đề này
    7.5% (4)
Bình chọn: 53