Widgets Magazine
Bình chọn

Bạn nghĩ gì về Ngày Quốc tế Lao động 1/5?

  • Tôi nghĩ đây chỉ là tàn tích của quá khứ
    17.4% (20)
  • Tôi nghỉ lễ và mừng ngày lao động
    73.0% (84)
  • Tôi không quan tâm chủ đề này
    9.6% (11)
Bình chọn: 115