05:49 07 Tháng Mười Hai 2019
Bình chọn

Theo bạn, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?

  • Tích cực
    70.7% (41)
  • Tiêu cực
    13.8% (8)
  • Không quan tâm chủ đề này
    15.5% (9)
Bình chọn: 58