14:26 27 Tháng Chín 2020
Bình chọn

Theo bạn, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?

  • Tích cực
    70.0% (42)
  • Tiêu cực
    15.0% (9)
  • Không quan tâm chủ đề này
    15.0% (9)
Bình chọn: 60