Widgets Magazine
00:11 20 Tháng Mười 2019
Bình chọn

Theo bạn, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?

  • Tích cực
    71.4% (40)
  • Tiêu cực
    12.5% (7)
  • Không quan tâm chủ đề này
    16.1% (9)
Bình chọn: 56