09:29 25 Tháng Năm 2020
Bình chọn

Theo bạn, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?

  • Tích cực
    69.4% (41)
  • Tiêu cực
    15.3% (9)
  • Không quan tâm chủ đề này
    15.3% (9)
Bình chọn: 59