04:15 10 Tháng Bảy 2020
Bình chọn

Theo bạn, có nên cấm việc ăn mặc hở hang ở các Liên hoan phim quốc tế?

  • Có, đó không phải là chỗ để phô bày, "hở bạo"
    55.3% (57)
  • Không, ai cũng có quyền chọn phong cách cho riêng mình
    30.1% (31)
  • Không quan tâm chủ đề này
    14.6% (15)
Bình chọn: 103