Widgets Magazine
Bình chọn

Theo bạn, có nên cấm việc ăn mặc hở hang ở các Liên hoan phim quốc tế?

  • Có, đó không phải là chỗ để phô bày, "hở bạo"
    55.1% (49)
  • Không, ai cũng có quyền chọn phong cách cho riêng mình
    30.3% (27)
  • Không quan tâm chủ đề này
    14.6% (13)
Bình chọn: 89