Widgets Magazine
01:06 26 Tháng Tám 2019
Bình chọn

Theo bạn, có nên cấm việc ăn mặc hở hang ở các Liên hoan phim quốc tế?

  • Có, đó không phải là chỗ để phô bày, "hở bạo"
    55.2% (48)
  • Không, ai cũng có quyền chọn phong cách cho riêng mình
    29.9% (26)
  • Không quan tâm chủ đề này
    14.9% (13)
Bình chọn: 87